balk

Filosofische praktijk

Als leven niet meer vanzelf gaat, als je voor een moeilijke keuze staat of een echt belangrijke vraag hebt, dan doet dat een beroep op zelfkennis en wijsheid. Maar wie ben je dan? En wat wil je eigenlijk echt? En wat is wijs om te doen? Om te denken? Wat is voor jou mogelijk en haalbaar, nu, hier?


In mijn praktijk ga ik daar met je naar op zoek. Ik volg de sporen die jij uitzet, maar laat je in richtingen kijken die je misschien niet gewend bent. Dan zie je opeens andere sporen die je kunt gaan.

Ik probeer je huiswerk op te geven in een vorm die bij jou past. Zo kan ik een musicus vragen om muziek te gebruiken om iets uit te zoeken, een wiskundige om met diagrammen iets in beeld te brengen en zo te ordenen, of een hondentrainer om de kennis van leerprocessen voor zichtzelf te gebruiken...

Bij mij wordt veel gepraat, maar daarom nog niet minder gevoeld.

Als het zinvol lijkt en past, en alleen met wederzijdse instemming, zet ik ook andere dan alleen filosofische vormen in: lichaamswerk en -bewustwording, spel, stem, meditatie, literatuur...


Ik geloof niet in diagnoses, wel in ongelukkig zijn en in overlevings-strategieën die niet meer goed of zelfs tegenwerken.

Er zijn drie doelen waar ik aan hecht:


1. mensen 'empoweren' die (maatschappelijk) zwak staan of in het verdomhoekje zitten;
2. versterken van de 'authenticiteit' en oorspronkelijkheid van mensen opdat zij meer kunnen leven zoals bij henzelf past en dat henzelf, en (daarmee) hun omgeving, ten goede komt;
3. zelf leven in aandachtige betrokkenheid en daarmee mensen inspireren.


Je bent bij mij welkom om te zoeken:

. naar (meer) helderheid om autonomer en meer op eigen titel te kunnen leven;
. bij het vinden en/of herstellen van eenheid van lichaam en geest;
. om een writers block of andere creatieve verstopping te boven te komen ;

. voor trauma-verheldering in een benadering die jouw levensbeschouwing, je normen en waarden uitdrukkelijk integreert en expliciteert;

. naar licht in een deprimerende duisternis.

Bij mij kies je voor een vorm van begeleiding van je eigen zoekproces, uitgaand van waar jij mee tobt, en van wat jij kunt, nu en hier, zonder vooraf vastgelegde en te volgen protocollen.

Een zoektocht naar een fundamentele oplossing heeft wel mijn voorkeur. Ik doe liever niet aan symptoombestrijding. Helaas wordt deze vorm van zorg door verzekeraars niet vergoed.Voorbeelden van concrete aanleidingen


• Het soort probleem lijkt helder: Moet ik doorgaan met mijn relatie? Maar de kinderen dan? Zal ik die medische test laten doen (HIV, Huntington...)? Moet ik wel bij dit bedrijf blijven werken? Wil ik nog langer doorgaan met behandelen?

»» lees meer


• Het probleem is wel duidelijk maar hoe los je het op? In welke richting moet je zoeken? Voorbeeld: Ik ben vastgelopen in mijn creativiteit en kan mijn vak niet meer uitoefen, wat nu? Of: Ik heb homoseksuele gevoelens en zou daar graag voor uit komen, maar ik ben zo bang voor de gevolgen..."

»» lees meer


• Je zou wel meer helderheid willen hebben over een bepaald thema maar als je er zelf over nadenkt wordt het één grote brei van gedachten en overwegingen. Voorbeelden: Ik ga

vreemd, maar ik wil niet uit elkaar: hoe moet ik daar mee omgaan? Wat is mannelijkheid? Ben je ook zonder kinderen genoeg vrouw? Mag je dood? Wat is vrijheid eigenlijk? Wanneer ben ik eigenlijk "mezelf"?

»» lees meer


• Er is iets met je. Het is niet zo dat je ontevreden bent met je leven maar er ontbreekt iets, alleen wat???

»» lees meer


Even voorstellen

[12-04-18] img_0629.jpg


Ik ben Monique Greveling, in 1989 cum laude afgestudeerd aan de UvA in wijsbegeerte. Aanvullende opleidingen: sportmassage (2002), theatermaker bij ATA (2008) en NARM-therapie (2016). In de loop der jaren heb ik op verschillende manieren mensen begeleid: als praktiserend filosoof, cursusbegeleider en docent filosofie, als regisseur amateurtoneel en (spel)trainer, en heel lang geleden, als assistent mental coach. Af en toe ontwikkel ik op het leven van alledag toegesneden filosofiecursussen en ik schrijf inmiddels aan mijn derde boek.

In 2010 verscheen Op consult bij de filosoof in PLUS Magazine. aan de essentie van mijn manier van werken is nog niet veel veranderd. Het gaat nog steeds in essentie over "de vraag achter de vraag".

Ondertussen probeer ik mijn kennis van (sociale) psychologie en psychiatrie, psychotherapie en farmacotherapie, (sociale) biologie en van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de neurowetenschappen up to date houden.