balk

Wat ik doe

Het eerste en belangrijkste wat ik doe is ontwarren: als iemand een vraag, probleem of dilemma heeft, dan is dat meestal complexer dan hij of zij zelf denkt of weet. Ik ga met de vragensteller op zoek naar de bouwstenen van het thema.


De tweede stap van mijn benadering zal vaak zijn om mensen te laten nadenken over de waarden en normen die verstopt zitten in hun vragen of dilemma’s. Want kloppen die ideeën wel? Geloof je er werkelijk in? Misschien zijn het ideeën die je van anderen heb meegekregen, maar waar je nooit bij hebt stil gestaan.

Ik kan juist als praktiserend filosoof mensen bewust(er) maken van de specifieke moraal die in hun leven voortdurend aanwezig is, al is het vaak op de achtergrond maar daarom niet minder krachtig, en soms zelfs alles ondermijnend.


De derde stap is daarom mensen te laten komen tot een voor hen “vrije beslissingsruimte”: ik zal zoeken naar de vrijheid van mensen om hun moraal zelf te bepalen en daarvoor verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Juist een filosoof weet hoeveel verschillende moralen en welke morele systemen er zijn. De geldigheid daarvan is weliswaar niet willekeurig maar wel relatief. Die zal namelijk samenhangen met ons waardenstelsel.


Het vierde wat ik doe, is het ordenen van alle bouwstenen voorzover dat noodzakelijk is. Sommige vragen moeten eerder beantwoord worden dan andere om ruimte te maken voor een keuze. Bijvoorbeeld: als ik niet weet of ik mijn relatie zal beëindigen, maar ondertussen eigenlijk mijn relatie niet mág beëindigen, dan valt er ook niets te kiezen. Dan heb ik een schijnprobleem, dus geen probleem…


Zo ontstaat geleidelijk beter zicht op een probleem of thema. Soms blijkt de keuze feitelijk al lang gemaakt, maar loopt “het hoofd” nog achter. Soms moet het kiezen worden uitgesteld omdat er meer “gegevens”, meer denkwerk of meer ervaringen nodig zijn.


Mijn rol is vooral begeleidend en verhelderend. Ik zal mijn inhoudelijke sturing proberen minimaal te houden. Het gaat immers om uw leven, en ú moet het leven, niet ik. Maar ik heb kennis en gereedschap voor het openbreken van vragen, dilemma’s of problemen. En soms moet er in het leven iets worden open gebroken om uit een verstarring te kunnen komen.

portret

Even voorstellen

Ik ben Monique Greveling, in 1989 cum laude afgestudeerd in de wijsbegeerte, met veel aandacht voor psychologie, sociologie en communicatie. Ik heb op verschillende manieren mensen begeleid, individueel en in een groep: als trainer, cursus- en gespreksbegeleider, als assistent mental coach en als praktiserend filosoof. Wilt je een indruk van mijn werkwijze, lees Op consult bij de filosoof.

Daarnaast ontwikkel ik praktische filosofiecursussen, schrijf en ben actief als regisseur in het amateurtoneel en voor de Braziliaanse band Geórgia e Boca, coach en geef spelbegeleiding aan podiumkunstenaars m.n. zangers, instrumentalisten e.d.