balk

Wat ik doe

Het eerste en belangrijkste wat ik doe is ontwarren: als iemand een vraag, probleem of dilemma heeft, dan is dat meestal complexer dan hij of zij zelf denkt of weet. Ik ga met de vragensteller op zoek naar de bouwstenen van het thema.


De tweede stap van mijn benadering zal vaak zijn om mensen te laten nadenken over de waarden en normen die verstopt zitten in hun vragen of dilemma’s. Want kloppen die ideeën wel? Geloof je er werkelijk in? Misschien zijn het ideeën die je van anderen heb meegekregen, maar waar je nooit bij hebt stil gestaan.

Ik kan juist als praktiserend filosoof mensen bewust(er) maken van de specifieke moraal die in hun leven voortdurend aanwezig is, al is het vaak op de achtergrond maar daarom niet minder krachtig, en soms zelfs alles ondermijnend.


De derde stap is daarom mensen te laten komen tot een voor hen “vrije beslissingsruimte”: ik zal zoeken naar de vrijheid van mensen om hun moraal zelf te bepalen en daarvoor verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Juist een filosoof weet hoeveel verschillende moralen en welke morele systemen er zijn. De geldigheid daarvan is weliswaar niet willekeurig maar wel relatief. Die zal namelijk samenhangen met ons waardenstelsel maar ook met wie we zijn en vooral: kunnen en willen zijn.


Het vierde wat ik doe, is het ordenen van alle bouwstenen voorzover dat noodzakelijk is. Sommige vragen moeten eerder beantwoord worden dan andere om ruimte te maken voor een keuze. Bijvoorbeeld: als ik niet weet of ik mijn relatie zal beëindigen, maar ondertussen eigenlijk mijn relatie niet mág beëindigen, dan valt er ook niets te kiezen. Of het wel of niet mag blijkt dan het eigenlijke probleem te zijn. Dus daar moet je eerst langs.


Zo ontstaat geleidelijk beter zicht op een probleem of thema. Soms blijkt zelfs de keuze feitelijk al lang gemaakt, maar loopt “het hoofd” nog achter. Soms moet het kiezen worden uitgesteld omdat er meer “gegevens”, meer denkwerk, lichaamsbeleving of meer ervaringen nodig zijn. Daarvoor kan ik mindfulness of andere vormen van lichaamsbewustwording inzetten, maar ook spel of stemgebruik.


Mijn rol is vooral begeleidend en verhelderend. Ik zal mijn inhoudelijke sturing proberen minimaal te houden. Het gaat immers om uw leven, en ú moet het leven, niet ik. Maar ik heb kennis en gereedschap voor het openbreken van vragen, dilemma’s of problemen. En soms moet er in het leven iets worden open gebroken om uit een verstarring te kunnen komen.

En ook niet onbelangrijk: ik ben zelf door menig diep dal gegaan en heb mijn leven geheel nieuwe, duurzame wendingen weten te geven. Ik kijk nergens raar van op.

portret

Even voorstellen

[12-04-18] img_0629.jpg


Ik ben Monique Greveling, in 1989 cum laude afgestudeerd aan de UvA in wijsbegeerte. Aanvullende opleidingen: sportmassage (2002), theatermaker bij ATA (2008) en NARM-therapie (2016). In de loop der jaren heb ik op verschillende manieren mensen begeleid: als praktiserend filosoof, cursusbegeleider en docent filosofie, als regisseur amateurtoneel en (spel)trainer, en heel lang geleden, als assistent mental coach. Af en toe ontwikkel ik op het leven van alledag toegesneden filosofiecursussen en ik schrijf inmiddels aan mijn derde boek.

In 2010 verscheen Op consult bij de filosoof in PLUS Magazine. aan de essentie van mijn manier van werken is nog niet veel veranderd. Het gaat nog steeds in essentie over "de vraag achter de vraag".

Ondertussen probeer ik mijn kennis van (sociale) psychologie en psychiatrie, psychotherapie en farmacotherapie, (sociale) biologie en van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de neurowetenschappen up to date houden.