balk

Om iets aan mijn filosofische praktijk te hebben

...hoef je niet hoog opgeleid te zijn. Belangrijk zijn vooral nieuwsgierigheid en moed, en soms heel veel volharding.

Nieuwsgierigheid naar wat er in je omgaat, ook al kom je daar niet makkelijk bij. De moed soms om 'enge' of nare dingen onder ogen te zien, van de wereld of bij jezelf; om te kijken naar je eigen ideeën en opvattingen over wat goed is en wat fout, naar wie je denkt dat je bent en hoe je wilt zijn.

Volharding is een deugd die zich ontwikkelt in het doorgaan van wat niet makkelijk is.

Bereid zijn om huiswerk te maken versnelt processen of houdt de vaart er in.

Al heeft mijn werk vaak een therapeutisch karakter, ik ben en blijf vooral een praktisch filosoof. Ik help mee zoeken, ken de kleine paadjes tussen een wirwar van thema's en problemen door en kan als gids fungeren in dat landschap en voor wie iets in haar of zijn leven grondig anders wil. Ik zal altijd weer het verstand, en je eigen zelfstandig nadenken over de dingen aanspreken. Maar ook proberen je bij te staan in het leggen of herstellen van verbanden tussen denken, voelen en handelen die verloren lijken of nooit eerder hebben (kunnen) bestaan.


»» lees meer


Even voorstellen

[12-04-18] img_0629.jpg


Ik ben Monique Greveling, afgestudeerd aan de UvA in 1989 in wijsbegeerte (cum laude). Aanvullende opleidingen: NARM-therapie (2016), Amsterdamse Theater Academie (2008) en sportmassage (2002).

In de loop der jaren heb ik mensen op verschillende manieren begeleid: als filosoof met een eigen praktijk, als cursusbegeleider en docent filosofie, als regisseur in het amateurtoneel en (spel)trainer, en, lang geleden, als assistent mental coach. Ik ontwikkel op het leven van alledag nen levensbeschouwing toegesneden filosofiecursussen, en ontwikkel programma's voor EMPATIKO, waarvan ik één van de oprichters ben.

EMPATIKO is een nieuwe, idealistische beweging die een paradigmaverandering beoogt op het gebied van menselijke verbinding: de verbinding van mensen met zichzelf, de verbinding van mensen onderling van welke komaf, levensbeschouwelijke of politieke vorming, sekse, genderoriëntatie, nationaliteit of andere bedachte indeling dan ook; en van mensen met hun eigen en de hun omringende natuur. Lees ons beknopte manifest.

Ondertussen heb ik mijn kennis van (sociale) psychologie en psychiatrie, psychotherapie en farmacotherapie, (sociale) biologie en van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de neurowetenschappen flink uitgebreid en probeer ik die bij te houden.

In augustus 2018 stond het interview Gespecialiseerd in vragen van Karin Stroo met mij in de Amsterdam en Utrechtse editie van Z! De Straatkrant. In 2010 verscheen Op consult bij de filosoof in PLUS Magazine. Aan de essentie van mijn manier van werken is niet veel veranderd. Het gaat nog steeds in essentie over "de vraag achter de vraag".