balk

Procedure

Hoe werkt het

Het eerste contact zal verlopen via telefoon of per mail. In dit contact bepalen beiden of coaching/begeleiding door mij zinvol kan zijn. Zo ja, dan maken we een eerste afspraak. In dat gesprek vindt een schatting plaats van het aantal benodigde gesprekken of geeft vrager zijn of haar maximum aan en bekijk ik dat op haalbaarheid.


Coaching per mail of telefonisch

Hoe en wat wordt in overleg vastgesteld.

portret

Even voorstellen

Ik ben Monique Greveling, in 1989 cum laude afgestudeerd in de wijsbegeerte, met veel aandacht voor psychologie, sociologie en communicatie. Ik heb op verschillende manieren mensen begeleid, individueel en in een groep: als trainer, cursus- en gespreksbegeleider, als assistent mental coach en als praktiserend filosoof. Wilt je een indruk van mijn werkwijze, lees Op consult bij de filosoof.

Daarnaast ontwikkel ik praktische filosofiecursussen, schrijf en ben actief als regisseur in het amateurtoneel en voor de Braziliaanse band Geórgia e Boca, coach en geef spelbegeleiding aan podiumkunstenaars m.n. zangers, instrumentalisten e.d.