balk

Hoe vaak en hoe duur

Hoe vaak en hoe lang

Het is moeilijk te voorspellen hoeveel sessies nodig en zinvol zijn. Soms is een enkele sessie genoeg. Als er meer aan de hand is, is er meer tijd mee gemoeid om verder te komen. Ik hanteer geen maximale termijn. Wel adviseer ik om te stoppen wanneer er geen beweging meer is.

Sessies duren max. 1,25 uur.


Hoe duur

Voor particulieren hanteer ik een inkomensafhankelijk tarief: tot bijstandniveau is het €35,- en tot minimumloon is het € 50,- per sessie. Tot modaal € 85,- en daarboven is dat € 100,-

Voor bedrijven geldt een tarief van € 135,-

Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW


Vergoedingen

Helaas wordt filosofische begeleiding door zorgverzekeraars (nog) niet vergoed.


Even voorstellen

[12-04-18] img_0629.jpg


Ik ben Monique Greveling, afgestudeerd aan de UvA in 1989 in wijsbegeerte (cum laude). Aanvullende opleidingen: NARM-therapie (2016), Amsterdamse Theater Academie (2008) en sportmassage (2002).

In de loop der jaren heb ik mensen op verschillende manieren begeleid: als filosoof met een eigen praktijk, als cursusbegeleider en docent filosofie, als regisseur in het amateurtoneel en (spel)trainer, en, lang geleden, als assistent mental coach. Ik ontwikkel op het leven van alledag nen levensbeschouwing toegesneden filosofiecursussen, en ontwikkel programma's voor EMPATIKO, waarvan ik één van de oprichters ben.

EMPATIKO is een nieuwe, idealistische beweging die een paradigmaverandering beoogt op het gebied van menselijke verbinding: de verbinding van mensen met zichzelf, de verbinding van mensen onderling van welke komaf, levensbeschouwelijke of politieke vorming, sekse, genderoriëntatie, nationaliteit of andere bedachte indeling dan ook; en van mensen met hun eigen en de hun omringende natuur. Lees ons beknopte manifest.

Ondertussen heb ik mijn kennis van (sociale) psychologie en psychiatrie, psychotherapie en farmacotherapie, (sociale) biologie en van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de neurowetenschappen flink uitgebreid en probeer ik die bij te houden.

In augustus 2018 stond het interview Gespecialiseerd in vragen van Karin Stroo met mij in de Amsterdam en Utrechtse editie van Z! De Straatkrant. In 2010 verscheen Op consult bij de filosoof in PLUS Magazine. Aan de essentie van mijn manier van werken is niet veel veranderd. Het gaat nog steeds in essentie over "de vraag achter de vraag".