balk

Hoe vaak en hoe duur

Hoe vaak en hoe lang

Het is moeilijk te voorspellen hoeveel sessies nodig en zinvol zijn. Dat is sterk afhankelijk van de vraag waarmee men komt. Soms zijn enkele sessie genoeg. Als er meer aan de hand is, is er meer tijd mee gemoeid om verder te komen.Ik hanteer geen maximale termijn. Wel adviseer ik om te stoppen wanneer er geen beweging meer is.

Sessies duren 1,25 uur.


Hoe duur

Voor particulieren hanteer ik een inkomensafhankelijk tarief: tot het minimumloon is dat € 45,- per sessie. Tot modaal kost een sessie € 75,-, daarboven is dat € 95,- (incl. 21% BTW).

Voor bedrijven geldt een tarief van € 125,-

Voor E-coaching hanteer ik dezelfde tarieven.


Vergoedingen

Helaas wordt filosofische coaching/begeleiding door zorgverzekeraars (nog) niet vergoed.

Hier ligt een taak voor de Vereniging Filosofische Praktijk VFP.

portret

Even voorstellen

[12-04-18] img_0629.jpg


Ik ben Monique Greveling, in 1989 cum laude afgestudeerd aan de UvA in wijsbegeerte. Aanvullende opleidingen: sportmassage (2002), theatermaker bij ATA (2008) en NARM-therapie (2016). In de loop der jaren heb ik op verschillende manieren mensen begeleid: als praktiserend filosoof, cursusbegeleider en docent filosofie, als regisseur amateurtoneel en (spel)trainer, en heel lang geleden, als assistent mental coach. Af en toe ontwikkel ik op het leven van alledag toegesneden filosofiecursussen en ik schrijf inmiddels aan mijn derde boek.

In 2010 verscheen Op consult bij de filosoof in PLUS Magazine. aan de essentie van mijn manier van werken is nog niet veel veranderd. Het gaat nog steeds in essentie over "de vraag achter de vraag".

Ondertussen probeer ik mijn kennis van (sociale) psychologie en psychiatrie, psychotherapie en farmacotherapie, (sociale) biologie en van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de neurowetenschappen up to date houden.