balk

Hoe vaak en hoe duur

Hoe vaak en hoe lang

Het is moeilijk te voorspellen hoeveel sessies nodig en zinvol zijn. Dat is sterk afhankelijk van de vraag waarmee men komt. Ik probeer een eerste inschatting te maken tijdens het eerste gesprek en gaandeweg kan dat bijgesteld worden. Soms blijkt iets makkelijker op te lossen of te leren, andere keren blijkt er juist meer aan bod te moeten komen dan van tevoren gedacht.

Wanneer er geen beweging meer is, adviseer ik om te stoppen.


Sessies duren meestal 1 tot 1,5 uur, tenzij anders afgesproken.


Hoe duur

Voor particulieren hanteer ik een inkomensafhankelijk tarief: tot het minimumloon is dat € 45,- per sessie. Tot modaal kost een sessie € 75,-, daarboven is dat € 95,-

Voor bedrijven geldt een tarief van € 125,-
E-coaching en telefonische consultatie

De prijs voor telefonische consultatie is als bovengenoemd. De prijs voor E-coaching vindt plaats in onderling overleg.


Vergoedingen

Helaas wordt filosofische coaching/begeleiding door zorgverzekeraars nog niet vergoed. Hier ligt nog een taak voor onze Vereniging Filosofische Praktijk, de VFP.

portret

Even voorstellen

Ik ben Monique Greveling, in 1989 cum laude afgestudeerd in de wijsbegeerte, met veel aandacht voor psychologie, sociologie en communicatie. Ik heb op verschillende manieren mensen begeleid, individueel en in een groep: als trainer, cursus- en gespreksbegeleider, als assistent mental coach en als praktiserend filosoof. Wilt je een indruk van mijn werkwijze, lees Op consult bij de filosoof.

Daarnaast ontwikkel ik praktische filosofiecursussen, schrijf en ben actief als regisseur in het amateurtoneel en voor de Braziliaanse band Geórgia e Boca, coach en geef spelbegeleiding aan podiumkunstenaars m.n. zangers, instrumentalisten e.d.