balk

Een ogenschijnlijk helder probleem...

Soms zitten er in een ogenschijnlijk helder probleem vragen verborgen die zich niet 1-2-3 laten beantwoorden. Stel dat er in je familie een erfelijke ziekte voorkomt. Dan kun je je laten testen op de aanwezigheid van het gen voor die ziekte. Maar dat je het gen hebt, impliceert nog niet dat je de ziekte ook daadwerkelijk krijgt. Wil je wel consequenties trekken uit een positieve testuitslag, door bijvoorbeeld af te zien van het krijgen van kinderen? Met hoeveel onzekerheid kun je, of wil je leven? Vind je dat je ten opzichte van een (mogelijke) levenspartner verplicht bent om hem of haar te laten weten dat je het gen voor de ziekte hebt, omdat die partner wel eens “een chronisch zieke als partner” kan krijgen? Hoeveel zekerheid denk je sowieso over het verloop van je eigen leven te hebben?


Zo kan ook de vraag naar wel of niet op zoek gaan naar ander werk veel groter zijn dan op het eerste gezicht lijkt. Omdat het misschien gaat over hoeveel kwaliteit van leven je zoekt, en welke prijs je bereid bent daarvoor te betalen – in salarisvermindering of door een onzekerder bestaan (als kleine zelfstandige bijvoorbeeld). Onoplosbare dilemma’s gaan altijd óók over waar je toe bereid bent, over wat je kunt inleveren. Wat wil je ruilen tegen wat?


«« terug

portret

Even voorstellen

Ik ben Monique Greveling, in 1989 cum laude afgestudeerd in de wijsbegeerte, met veel aandacht voor psychologie, sociologie en communicatie. Ik heb op verschillende manieren mensen begeleid, individueel en in een groep: als trainer, cursus- en gespreksbegeleider, als assistent mental coach en als praktiserend filosoof. Wilt je een indruk van mijn werkwijze, lees Op consult bij de filosoof.

Daarnaast ontwikkel ik praktische filosofiecursussen, schrijf en ben actief als regisseur in het amateurtoneel en voor de Braziliaanse band Geórgia e Boca, coach en geef spelbegeleiding aan podiumkunstenaars m.n. zangers, instrumentalisten e.d.