balk

Achter de vraag

Of: “Waarom ben ik zo futloos en niet tevreden met mijn leven?” “Waarom werk ik eigenlijk zo hard? Omdat geld voor mij belangrijk is, of status?” En “Waarom ben ik in mijn relatie ongelukkig? Het is toch een prachtmens?!?” Soms bezwijkt iemand onder de van huis meegekregen norm dat je bescheiden moet zijn, dat je niet te veel moet verwachten van het leven, want elders is het ook niet altijd koek en ei! Bij dit soort vragen spelen vaak onbewuste stellingen of ideeën een belangrijke rol.


Een grote probleemmaker is bijvoorbeeld het idee dat je eigen handelen óf goed, óf fout is, of dat je altijd moet streven naar het beste resultaat, en dat iets er tussenin neerkomt op een zwaktebod. Wie met dit idee door het leven gaat, en dus amper in staat is tot schipperen, komt vaak zijn eigen onvermogen tegen op een moment dat er een extra beroep op hem of haar wordt gedaan: in het werk, door zieke ouders of een partner, door (de) kinderen…


In een filosofische gesprek zijn het normale onderwerpen of die waarden en normen terecht zijn en gehandhaafd moeten blijven, en waarom dan wel, of toch maar niet… Het zijn onderwerpen waar we in het dagelijks leven zelden tijd voor vrij maken. Bij de filosoof kunnen ze de zorg en aandacht krijgen die ze verdienen.


«« terug

portret

Even voorstellen

Ik ben Monique Greveling, in 1989 cum laude afgestudeerd in de wijsbegeerte, met veel aandacht voor psychologie, sociologie en communicatie. Ik heb op verschillende manieren mensen begeleid, individueel en in een groep: als trainer, cursus- en gespreksbegeleider, als assistent mental coach en als praktiserend filosoof. Wilt je een indruk van mijn werkwijze, lees Op consult bij de filosoof.

Daarnaast ontwikkel ik praktische filosofiecursussen, schrijf en ben actief als regisseur in het amateurtoneel en voor de Braziliaanse band Geórgia e Boca, coach en geef spelbegeleiding aan podiumkunstenaars m.n. zangers, instrumentalisten e.d.