balk

Met vragen in de knoop

Dat pogingen om een antwoord te vinden uitlopen op een grote warboel, komt vaak door een vermenging van het streven naar belangeloosheid met juist grote persoonlijke betrokkenheid. Het onderzoek naar een groot thema vereist helderheid over het perspectief waarmee we op de zaak betrokken zijn. We zijn niet tot één perspectief beperkt maar moeten micro- en macroniveau niet door elkaar halen. Soms kunnen we dat niet (meer) zelf en hebben we daarvoor een buitenstaander nodig.


«« terug

portret

Even voorstellen

Ik ben Monique Greveling, in 1989 cum laude afgestudeerd in de wijsbegeerte, met veel aandacht voor psychologie, sociologie en communicatie. Ik heb op verschillende manieren mensen begeleid, individueel en in een groep: als trainer, cursus- en gespreksbegeleider, als assistent mental coach en als praktiserend filosoof. Wilt je een indruk van mijn werkwijze, lees Op consult bij de filosoof.

Daarnaast ontwikkel ik praktische filosofiecursussen, schrijf en ben actief als regisseur in het amateurtoneel en voor de Braziliaanse band Geórgia e Boca, coach en geef spelbegeleiding aan podiumkunstenaars m.n. zangers, instrumentalisten e.d.