balk

Als leven niet meer vanzelf gaat

..als je voor een moeilijke keuze staat of een echt belangrijke vraag hebt, dan doet dat een beroep op zelfkennis en wijsheid. Maar wie ben je dan? En wat wil je eigenlijk echt? En wat is wijs om te doen? Om te denken? Wat is voor jou mogelijk en haalbaar, nu, hier?

In mijn praktijk ga ik daar met je naar op zoek. Ik volg de sporen die jij uitzet, maar laat je in richtingen kijken die je misschien niet gewend bent. Dan zie je opeens andere sporen die je kunt gaan.


Misschien is er meer aan de hand, misschien gaat het echt niet goed met je. Misschien kun je bij mij op zoek gaan naar een leefbaarder leven.

Ik geloof niet in diagnoses, wel in ongelukkig zijn en in overlevings-strategieën die niet meer goed of zelfs tegenwerken.

Er zijn drie doelen waar ik aan hecht:


1. mensen 'empoweren' die (maatschappelijk) zwak staan of in het verdomhoekje zitten;
2. versterken van de 'authenticiteit' en oorspronkelijkheid van mensen opdat zij meer kunnen leven zoals bij henzelf past en dat henzelf, en (daarmee) hun omgeving, ten goede komt;
3. zelf leven in aandachtige betrokkenheid en daarmee mensen inspireren.


Je bent bij mij welkom om te zoeken:


. naar een bij jou passende oplossing van een concreet dilemma;

. naar (meer) helderheid om autonomer en meer op eigen titel te kunnen leven;
. bij het vinden en/of herstellen van eenheid van lichaam en geest;
. om een writers block of andere creatieve verstopping te boven te komen ;

. voor trauma-verheldering en -oplossing in een benadering die jouw levensbeschouwing, je normen en waarden uitdrukkelijk integreert en expliciteert;

. naar licht in een deprimerende duisternis.


Bij mij kies je voor een vorm van begeleiding van je eigen zoekproces, uitgaand van waar jij mee tobt, en van wat jij kunt, nu en hier, zonder vooraf vastgelegde en te volgen protocollen.

Een zoektocht naar een fundamentele oplossing heeft wel mijn voorkeur. Ik doe liever niet aan symptoombestrijding. Deze vorm van zorg word door verzekeraars helaas niet vergoed.


Voorbeelden van concrete aanleidingen

• Het soort probleem lijkt helder: Moet ik doorgaan met mijn relatie? Maar de kinderen dan? Zal ik die medische test laten doen (HIV, Huntington...)? Moet ik wel bij dit bedrijf blijven werken? Wil ik nog langer doorgaan met behandelen?

»» lees meer

• Het probleem is wel duidelijk maar hoe los je het op? In welke richting moet je zoeken? Voorbeeld: Ik ben vastgelopen in mijn creativiteit en kan mijn vak niet meer uitoefen, wat nu? Of: Ik heb homoseksuele gevoelens en zou daar graag voor uit komen, maar ik ben zo bang voor de gevolgen..."

»» lees meer

• Je zou wel meer helderheid willen hebben over een bepaald thema maar als je er zelf over nadenkt wordt het één grote brei van gedachten en overwegingen. Voorbeelden: Ik ga

vreemd, maar ik wil niet uit elkaar: hoe moet ik daar mee omgaan? Wat is mannelijkheid? Ben je ook zonder kinderen genoeg vrouw? Mag je dood? Wat is vrijheid eigenlijk? Wanneer ben ik eigenlijk "mezelf"?

»» lees meer

• Er is iets met je. Het is niet zo dat je ontevreden bent met je leven maar er ontbreekt iets, alleen wat???

»» lees meer


Even voorstellen

[04-11-19] met_pet.jpg

Ik ben Monique Greveling, afgestudeerd aan de UvA in 1989 in wijsbegeerte (cum laude). Aanvullende opleidingen: NARM-therapie (2015-2016, 2019), Amsterdamse Theater Academie (2008) en sportmassage (2002).

In de loop der jaren heb ik mensen op verschillende manieren begeleid: als filosoof met een eigen praktijk, als cursusbegeleider en docent filosofie, als regisseur in het amateurtoneel en (spel)trainer, en, lang geleden, als assistent mental coach. Ik ontwikkel op het leven van alledag en op mens- en levensbeschouwing toegesneden filosofiecursussen. De laatste tijd leg ik mij vooral toe op morele emoties, en met name op de thema's schaamte en schuld. Zie bijvoorbeeld ook VG Café.

Ondertussen heb ik mijn kennis van (sociale) psychologie en psychiatrie, psychotherapie en farmacotherapie, (sociale) biologie en van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de neurowetenschappen flink uitgebreid en probeer ik die bij te houden.

In augustus 2018 stond het interview Gespecialiseerd in vragen van Karin Stroo met mij in de Amsterdam en Utrechtse editie van Z! De Straatkrant. In 2010 verscheen Op consult bij de filosoof in PLUS Magazine. Aan de essentie van mijn manier van werken is niet veel veranderd. Het gaat nog steeds in essentie over "de vraag achter de vraag".