balk

Voordat je verder leest

...kun je het volgende filmpje bekijken waarin ik mijn werkwijze kort introduceer.


Ik ben ervan overtuigd dat een goede afstemming van denken, voelen en handelen van wezenlijk belang is voor ons menselijk sociaal-emotioneel en psychisch welzijn. Dat betekent dat er in mijn praktijk niet alleen wordt nagedacht, maar ook gevoeld: emotioneel zowel als lichamelijk. Onze lichaamsgewaarwordingen worden vaak verwaarloosd. En ik werk graag aan de hand van concrete ervaringen.


Ik zal met je zoeken naar een “vrije beslissingsruimte” waardoor je gevoel van autonomie in je leven sterker kan worden. Want hoe vrij ben je of voel je je eigenlijk om je ideeën over leven en lijden, over je moraal zelf te bepalen? Waarvoor wil je je verantwoordelijk voelen?


Soms blijkt een belangrijke keuze gevoelsmatig al lang gemaakt, maar loopt “het hoofd” nog achter en kun je er niet naar handelen. Je voelt je verlamd door tegenstrijdige krachten.

Soms moet het kiezen worden uitgesteld omdat er meer “gegevens”, meer denkwerk, lichaamsbeleving of andere ervaringen nodig zijn. Ik kan ook spel of stemgebruik met je inzetten.


Mijn rol is vooral begeleidend en verhelderend. Ik zal mijn inhoudelijke sturing proberen minimaal te houden. Het gaat immers om jouw leven, en jij moet met je beslissende keuzes leven, niet ik. Wel heb ik kennis en gereedschap voor het openbreken van vragen, dilemma’s of problemen. Soms moet precies dat gebeuren om uit een verstarring of verstrikking te kunnen komen.


Niet onbelangrijk: ik kijk nergens raar van op, omdat ik zelf door menig diep dal ben heen gegaan en daar met pijn en moeite steeds ben uitgeklommen. Uiteindelijk heb ik geleerd om mijn eigen leven geheel nieuwe, duurzame wendingen te kunnen geven. Kennis daarover geef ik graag door, maar vooral ook hoop en de diepe overtuiging dat een leefbaarder leven voor veel meer mensen mogelijk is dan regelmatig wordt aangenomen.


Even voorstellen

[04-11-19] met_pet.jpg

Ik ben Monique Greveling, afgestudeerd aan de UvA in 1989 in wijsbegeerte (cum laude). Aanvullende opleidingen: NARM-therapie (2015-2016, 2019), Amsterdamse Theater Academie (2008) en sportmassage (2002).

In de loop der jaren heb ik mensen op verschillende manieren begeleid: als filosoof met een eigen praktijk, als cursusbegeleider en docent filosofie, als regisseur in het amateurtoneel en (spel)trainer, en, lang geleden, als assistent mental coach. Ik ontwikkel op het leven van alledag en op mens- en levensbeschouwing toegesneden filosofiecursussen. De laatste tijd leg ik mij vooral toe op morele emoties, en met name op de thema's schaamte en schuld. Zie bijvoorbeeld ook VG Café.

Ondertussen heb ik mijn kennis van (sociale) psychologie en psychiatrie, psychotherapie en farmacotherapie, (sociale) biologie en van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de neurowetenschappen flink uitgebreid en probeer ik die bij te houden.

In augustus 2018 stond het interview Gespecialiseerd in vragen van Karin Stroo met mij in de Amsterdam en Utrechtse editie van Z! De Straatkrant. In 2010 verscheen Op consult bij de filosoof in PLUS Magazine. Aan de essentie van mijn manier van werken is niet veel veranderd. Het gaat nog steeds in essentie over "de vraag achter de vraag".