balk

Om iets aan mijn filosofische & therapiepraktijk te hebben

...hoef je niet hoog opgeleid te zijn.


Belangrijk zijn vooral nieuwsgierigheid en moed, en soms heel veel volharding.

Nieuwsgierigheid naar wat er in je omgaat, ook al kom je daar niet makkelijk bij.

De moed soms om 'enge' of nare dingen onder ogen te zien, van de wereld of bij jezelf; om te kijken naar je eigen ideeën en opvattingen over wat goed is en wat fout, naar wie je denkt dat je bent en hoe je wilt zijn. Soms is het een hele opgave om te weten wat je voelt of lichamelijk ervaart.

Volharding is een deugd die zich ontwikkelt in het doorgaan van wat niet makkelijk is.

Voor een blijvende verandering is het allemaal van belang.


Ik ben er voor wie iets in haar of zijn leven grondig anders wil en kan je bijstaan in dat unieke zoekproces. Ik ken de kleine paadjes tussen een wirwar van thema's en problemen door en kan als gids fungeren in dat landschap en bij het leggen of herstellen van verbanden tussen denken, voelen en handelen die verloren lijken of nooit eerder hebben (kunnen) bestaan.


»» lees meer


Even voorstellen

[04-11-19] met_pet.jpg

Ik ben Monique Greveling, afgestudeerd aan de UvA in 1989 in wijsbegeerte (cum laude). Aanvullende opleidingen: NARM-therapie (2015-2016, 2019), Amsterdamse Theater Academie (2008) en sportmassage (2002).

In de loop der jaren heb ik mensen op verschillende manieren begeleid: als filosoof met een eigen praktijk, als cursusbegeleider en docent filosofie, als regisseur in het amateurtoneel en (spel)trainer, en, lang geleden, als assistent mental coach. Ik ontwikkel op het leven van alledag en op mens- en levensbeschouwing toegesneden filosofiecursussen. De laatste tijd leg ik mij vooral toe op morele emoties, en met name op de thema's schaamte en schuld. Zie bijvoorbeeld ook VG Café.

Ondertussen heb ik mijn kennis van (sociale) psychologie en psychiatrie, psychotherapie en farmacotherapie, (sociale) biologie en van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de neurowetenschappen flink uitgebreid en probeer ik die bij te houden.

In augustus 2018 stond het interview Gespecialiseerd in vragen van Karin Stroo met mij in de Amsterdam en Utrechtse editie van Z! De Straatkrant. In 2010 verscheen Op consult bij de filosoof in PLUS Magazine. Aan de essentie van mijn manier van werken is niet veel veranderd. Het gaat nog steeds in essentie over "de vraag achter de vraag".