balk

Weblogoverdosis

© Monique Greveling 28 januari 2010 - Nu er sprake is van een exponentiële toename van het aantal weblogs, vergaat mij de lust tot het schrijven ervan steeds meer. Ik wil ze zelf ook niet meer lezen, dus waarom... meer »