balk

Weblogoverdosis

© Monique Greveling 28 januari 2010 - Nu er sprake is van een exponentiële toename van het aantal weblogs, vergaat mij de lust tot het schrijven ervan steeds meer. Ik wil ze zelf ook niet meer lezen, dus waarom... meer »

Bloggen aan banden gelegd

© Monique Greveling 2 juni - Er wordt te veel geblogd. Ik hoor het. Ik lees het inmiddels bijna dagelijks. Het is de nieuwe klacht. Net nu ik een eigen weblog heb. Het is niet eerlijk. Moet het bloggen echt worden... meer »