balk

Italiaanse toestanden...

© Monique Greveling 25 september 2009 De Groene Amsterdammer van deze week (24 september 2009) bericht dat in Rome homohaat en anti-homoseksueel geweld toenemen. Het gaat om moord, geweldpleging, afpersing... meer »