balk

Een ogenschijnlijk helder probleem...

Soms zitten er in een ogenschijnlijk helder probleem vragen verborgen die zich niet 1-2-3 laten beantwoorden. Stel dat er in je familie een erfelijke ziekte voorkomt. Dan kun je je laten testen op de aanwezigheid van het gen voor die ziekte. Maar dat je het gen hebt, impliceert nog niet dat je de ziekte ook daadwerkelijk krijgt. Wil je wel consequenties trekken uit een positieve testuitslag, door bijvoorbeeld af te zien van het krijgen van kinderen? Met hoeveel onzekerheid kun je, of wil je leven? Vind je dat je ten opzichte van een (mogelijke) levenspartner verplicht bent om hem of haar te laten weten dat je het gen voor de ziekte hebt, omdat die partner wel eens “een chronisch zieke als partner” kan krijgen? Hoeveel zekerheid denk je sowieso over het verloop van je eigen leven te hebben?


Zo kan ook de vraag naar wel of niet op zoek gaan naar ander werk veel groter zijn dan op het eerste gezicht lijkt. Omdat het misschien gaat over hoeveel kwaliteit van leven je zoekt, en welke prijs je bereid bent daarvoor te betalen – in salarisvermindering of door een onzekerder bestaan (als kleine zelfstandige bijvoorbeeld). Onoplosbare dilemma’s gaan altijd óók over waar je toe bereid bent, over wat je kunt inleveren. Wat wil je ruilen tegen wat?


«« terug


Even voorstellen

[04-11-19] met_pet.jpg

Ik ben Monique Greveling, afgestudeerd aan de UvA in 1989 in wijsbegeerte (cum laude). Aanvullende opleidingen: NARM-therapie (2015-2016, 2019), Amsterdamse Theater Academie (2008) en sportmassage (2002).

In de loop der jaren heb ik mensen op verschillende manieren begeleid: als filosoof met een eigen praktijk, als cursusbegeleider en docent filosofie, als regisseur in het amateurtoneel en (spel)trainer, en, lang geleden, als assistent mental coach. Ik ontwikkel op het leven van alledag en op mens- en levensbeschouwing toegesneden filosofiecursussen. De laatste tijd leg ik mij vooral toe op morele emoties, en met name op de thema's schaamte en schuld. Zie bijvoorbeeld ook VG Café.

Ondertussen heb ik mijn kennis van (sociale) psychologie en psychiatrie, psychotherapie en farmacotherapie, (sociale) biologie en van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de neurowetenschappen flink uitgebreid en probeer ik die bij te houden.

In augustus 2018 stond het interview Gespecialiseerd in vragen van Karin Stroo met mij in de Amsterdam en Utrechtse editie van Z! De Straatkrant. In 2010 verscheen Op consult bij de filosoof in PLUS Magazine. Aan de essentie van mijn manier van werken is niet veel veranderd. Het gaat nog steeds in essentie over "de vraag achter de vraag".