balk

Achter de vraag

Of: “Waarom ben ik zo futloos en niet tevreden met mijn leven?” “Waarom werk ik eigenlijk zo hard? Omdat geld voor mij belangrijk is, of status?” En “Waarom ben ik in mijn relatie ongelukkig? Het is toch een prachtmens?!?” Soms bezwijkt iemand onder de van huis meegekregen norm dat je bescheiden moet zijn, dat je niet te veel moet verwachten van het leven, want elders is het ook niet altijd koek en ei! Bij dit soort vragen spelen vaak onbewuste stellingen of ideeën een belangrijke rol.


Een grote probleemmaker is bijvoorbeeld het idee dat je eigen handelen óf goed, óf fout is, of dat je altijd moet streven naar het beste resultaat, en dat iets er tussenin neerkomt op een zwaktebod. Wie met dit idee door het leven gaat, en dus amper in staat is tot schipperen, komt vaak zijn eigen onvermogen tegen op een moment dat er een extra beroep op hem of haar wordt gedaan: in het werk, door zieke ouders of een partner, door (de) kinderen…


In een filosofische gesprek zijn het normale onderwerpen of die waarden en normen terecht zijn en gehandhaafd moeten blijven, en waarom dan wel, of toch maar niet… Het zijn onderwerpen waar we in het dagelijks leven zelden tijd voor vrij maken. Bij de filosoof kunnen ze de zorg en aandacht krijgen die ze verdienen.


«« terug


Even voorstellen

[04-11-19] met_pet.jpg

Ik ben Monique Greveling, afgestudeerd aan de UvA in 1989 in wijsbegeerte (cum laude). Aanvullende opleidingen: NARM-therapie (2015-2016, 2019), Amsterdamse Theater Academie (2008) en sportmassage (2002).

In de loop der jaren heb ik mensen op verschillende manieren begeleid: als filosoof met een eigen praktijk, als cursusbegeleider en docent filosofie, als regisseur in het amateurtoneel en (spel)trainer, en, lang geleden, als assistent mental coach. Ik ontwikkel op het leven van alledag en op mens- en levensbeschouwing toegesneden filosofiecursussen. De laatste tijd leg ik mij vooral toe op morele emoties, en met name op de thema's schaamte en schuld. Zie bijvoorbeeld ook VG Café.

Ondertussen heb ik mijn kennis van (sociale) psychologie en psychiatrie, psychotherapie en farmacotherapie, (sociale) biologie en van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de neurowetenschappen flink uitgebreid en probeer ik die bij te houden.

In augustus 2018 stond het interview Gespecialiseerd in vragen van Karin Stroo met mij in de Amsterdam en Utrechtse editie van Z! De Straatkrant. In 2010 verscheen Op consult bij de filosoof in PLUS Magazine. Aan de essentie van mijn manier van werken is niet veel veranderd. Het gaat nog steeds in essentie over "de vraag achter de vraag".